สี

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

16 มี.ค. 2023

ประกวดวาดภาพระบายสี SAKURA ART CONTEST “เขียนภาพทิวทัศน์ (Landscape)” ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีชอล์ค SAKURA (Junior Artist กล่องสีเหลืองรูปพระอาทิตย์) และสีโปสเตอร์ SAKURA ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66

Maped on Art: 5th "ระบายสีในสวน"

Maped on Art: 5th "ระบายสีในสวน"

27 พ.ย. 2022

มาระบายสี จิบกาแฟ ซึมซับบรรยากาศสบายๆ ต้อนรับลมหนาวกับกิจกรรม Workshop ระบายสีไม้ "Maped on ART: 5th.. ระบายสีในสวน”