ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

16 มี.ค., 2023 - กิจกรรม & ข่าวสาร

SAKURA_ART_CONTEST_2023_A3
 

>>> สมัครเลย!!! <<<      

รูปแบบการประกวด

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องวาดภาพระบายสี “เขียนภาพทิวทัศน์ (Landscape)” ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีชอล์ค SAKURA (Junior Artist กล่องสีเหลืองรูปพระอาทิตย์) และสีโปสเตอร์ SAKURA  
(ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องนำอุปกรณ์มาเอง)  
ระดับการประกวด: ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และตอนปลาย (ป.4-6) โดยชิ้นงานอยู่ในกระดาษขนาด A2  
และระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) โดยชิ้นงานอยู่ในกระดาษขนาด A1 หรือ 50x70 ซม.  
** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 **  
*** ระดับการประกวดละ 100 คน (รวม 400 คน) ***  

วิธีการสมัคร  
- กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนใขในการสมัคร  
- สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1, 2 และสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
- สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตรเขต 1   
นางกฤติยา สุวรรณคีรี เบอร์ 086-929-1092   
นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์ เบอร์ 063-669-5917   
Line@: nong1234nong1234   
- บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
เบอร์ 02-432-3240 ต่อ 203 หรือ FB: SAKURAProductsThailand   
Line@: sakura.thailand   

กำหนดการโครงการ  
วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-12.00 น.

  • ประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค (Junior Artist กล่องสีเหลืองรูปพระอาทิตย์) SAKURA ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และตอนปลาย (ป.4-6)
  • เวลา 15.30 น. - ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด

วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-13.00 น.

  • ประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ SAKURA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6)
  • เวลา 15.30 น. - ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ​

รางวัลในการประกวด  
ระดับการแข่งขัน 4 ระดับ ระดับละ 6 รางวัล  
รางวัลชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1 - ทุนการศึกษา 6,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา 3,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท  
รางวัลชมเชย (3 รางวัล) - ทุนการศึกษา 2,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 1,000 บาท  

หมายเหตุ

  1. ผลงานที่ประกวดต้องมีชื่อผลงาน, ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น, เบอร์โทร และอธิบายแนวคิดด้านหลังผลงานทุกภาพ
  2. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  3. บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพวาดของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมาเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
  4. การตัดสินถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลได้ตามความเหมาะสม

​* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด *  
** บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้ได้รับรางวัล **แท็ก: SAKURA, Contest, Art, ArtContest, 2023, Cray-Pas, PosterColors, สี, Colors, สีชอล์ค, สีโปสเตอร์, งานประกวด, พิจิตร, บึงสีไฟ