รับสมัครงาน

พนักงานประสานงานระหว่างประเทศ   จำนวน  1  ตำแหน่ง   

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อผู้ผลิต และผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้า
 2. ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 3. ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานการตลาด   จำนวน 2  ตำแหน่ง        

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 3. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
 4. วางแผนและดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าทาง Online และ Offline
 5. ผลักดันการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม
 6. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ,นิเทศศาสตร์  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 4. มีความสามารถนำเสนอทาง Online และ Offline
 5. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสินค้า 
 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การชักจูงและโน้มน้าวใจผู้อื่น
 7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และทำงานล่วงเวลาได้

 

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!!      

 

สนใจติดต่อ       
ฝ่ายบุคคล โทร. 02-432-3240-7 ต่อ 0,100      
E-mail : hr@sakura.in.th