สมุดภาพระบายสีรูปสัตว์ คำศัพท์อังกฤษ-ไทย A4 i-Paint IPPT-04

(In stock)
SKU: IPPT-04B

COLORING BOOK
- สร้างทักษะและสนุกกับการระบายสีรูปสัตว์สุดน่ารัก
- เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
- 1 เล่ม มี 12 ลาย 
- ขนาด A4 เนื้อในกระดาษ 110 แกรม
- เหมาะกับดินสอสีไม้ สีเทียน สีชอล์ค
- Printed with Non-Toxic Ink
- มีให้เลือก 2 แบบ
Happy Animals และ Happy Ocean

 

IPPT-04-review
 

ส่งคำวิจารณ์ของคุณ

โปรด เข้าสู่ระบบ เขียนรีวิว!

อัพโหลดรูปภาพ
คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 6 รูป และขนาดสูงสุดของรูปภาพแต่ละรูปคือ 10240 กิโลไบต์