กระดาษฝึกเขียน Calligraghy i-paint IPBC-01

(In stock)
SKU: IPBC-01

กระดาษฝึกเขียนตัวอักษรประดิษฐ์เบื้องต้น
- เขียนด้วยปากกา Brush Pen ตัวภาษาอังกฤษ a-z
- เขียนเส้นหนา เส้นบางตามแรงกด มีลูกศร บอกลำดับการเขียน
- พร้อมตัวอย่างตัวอักษรให้เขียนตาม 6 แผ่น
- กระดาษเปล่า 4 แผ่น (1 ชุด 10 แผ่น) หนา 120 แกรม

 

ส่งคำวิจารณ์ของคุณ

โปรด เข้าสู่ระบบ เขียนรีวิว!

อัพโหลดรูปภาพ
คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 6 รูป และขนาดสูงสุดของรูปภาพแต่ละรูปคือ 10240 กิโลไบต์