สมุดบันทึก My Weekly e-file CNB90

(In stock)
SKU: CNB90-BR

- ดีไซน์ปกกระดาษอัดแข็ง สามารถตกแต่งได้ 
- กระดาษถนอมสายตา 
- เนื้อในสมุด ตารางสัปดาห์ 30 สัปดาห์ 
- ไม่ระบุวันที่สามารถเริ่มใช้ได้ตามความต้องการ 
- มีรอยปรุสามารถฉีดได้ 
- กระดาษหนา 80 แกรม , 30 แผ่น 
- ขนาด 10.5x20 ซม. 
- มี 2สี น้ำตาล ดำ

 

CNB90-review
 

ส่งคำวิจารณ์ของคุณ

โปรด เข้าสู่ระบบ เขียนรีวิว!

อัพโหลดรูปภาพ
คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 6 รูป และขนาดสูงสุดของรูปภาพแต่ละรูปคือ 10240 กิโลไบต์