SAKURA ART CONTEST 🎨🌈 ในหัวข้อเขียนภาพทิวทัศน์ Landscape "ภาคใต้"

05 มิ.ย., 2024 - กิจกรรม & ข่าวสาร

ชวนน้อง ๆ ภาคใต้มาร่วมโชว์ฝีมือกันในการประกวดวาดภาพระบายสี SAKURA ART CONTEST 🎨🌈

ในหัวข้อเขียนภาพทิวทัศน์ Landscape “ภาคใต้” โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีโปสเตอร์ SAKURA และสีอคิลิค SAKURA

(โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องนำอุปกรณ์สีมาเอง) มาร่วมสร้างผลงานสุดสร้างสรรค์ไปด้วยกันน๊าาาา

.

⭐️ ระดับการประกวด ⭐️

ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โดยใช้ “สีโปสเตอร์ SAKURA” และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 โดยใช้ “สีอคิลิค SAKURA”

.

ทางผู้จัดจะจัดเตรียม "เฟรมผ้าใบ i-paint" (ขนาด 30 x 40 ซม.) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประกวด

.

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 **

.

📅 กำหนดการโครงการ

⭐️ ประเภทการแข่งขันระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 (สีโปสเตอร์ SAKURA)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

⭐️ ประเภทการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (สีอคิลิค SAKURA)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

.

🏆 รางวัลในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับการศึกษา

โดยมีรางวัลระดับละ 3 รางวัล รวมเป็น 6 รางวัล ดังนี้

.

🥇 รางวัลชนะเลิศ ( 1 รางวัล )

ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท

🥈 รองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1 รางวัล )

ทุนการศึกษา 6,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท

🥉 รองชนะเลิศอันดับ 2 ( 1 รางวัล )

ทุนการศึกษา 3,000 บาท เกียรติบัตร  พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท

.

📌 หมายเหตุ

1. ผลงานที่ประกวดต้องมี ชื่อผลงาน, ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น, เบอร์โทร และอธิบายแนวคิดด้านหลังผลงานทุกภาพ

2. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพวาดของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมาเผยแพร่  เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ

4. การตัดสินถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลได้ตามความเหมาะสม

.

* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

** บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล เผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น

เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้ได้รับรางวัล

.

📋 วิธีการสมัคร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครการประกวดวาดภาพระบายสี SAKURA ART CONTEST 🎨🌈

ได้ที่ลิงค์นี้เลยน๊าาาา https://forms.gle/nhRF8KjqYoaBo1fb7     

 

SAKURA_ART_CONTEST_2024_A3 (5)create