• ยางลบ Duo ER/011712

  - ยางลบรุ่นนี้ มี 2 ด้าน ด้านที่เป็นสีขาว ใช้สำหรับลบดินสอและกราฟไฟส์ ส่วนด้านสีฟ้า ใช้สำหรับลบหมึก
  - ตอนลบจะมีเศษขุย แต่ไม่กินเนื้อกระดาษ
  - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( PVC FREE )

  ขนาด : 65 x 125 มม.

  ราคา : 20 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม