สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

1. Content Creator (Video & Graphic) 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • รับและร่วมคิดไอเดียจากทีมการตลาด เพื่อสร้าง Content ทางออนไลน์ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
 • พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้สอดคล้อง และตรงประเด็น
 • กระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

2. Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ​​วางแผนในการจัดทำบทความลงเว็บไซต์
 • วางแผนโปรโมทสื่อช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
 • จัดทำ Content ลงเว็บไซต์ facebook ของบริษัทฯ
 • ลงโฆษณาในช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้ดี (Facebook Ads)
 • สร้างฐานลูกค้าในช่องทางออนไลน์
 • ตอบ/รับข้อความลูกค้าออนไลน์
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทางออนไลน์
 • แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปิดการขายลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สามารถใช้ภาษาในเชิง Digital Marketing ได้
2. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3. ขยัน / รับผิดชอบงาน/ ตั้งใจจริง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
4. มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบสามารถทำงานกับผู้อื่นได้
5. มีทัศนคติ (MINDSET) ด้านดี
6. พร้อมเรียนรู้ พัฒนา และทุ่มเท
7. มีความรู้และความสามารถใช้สื่อโซเชี่ยล ออนไลน์
8. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
9. รับและร่วมคิดไอเดียจากทีมการตลาด เพื่อสร้าง Content ทางออนไลน์ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
10. พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้สอดคล้อง และตรงประเด็น

3. พนักงานขาย (ต่างจังหวัด) 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานขาย มีความขยัน มีความซื่อสัตย์
 • ออกพบลูกค้าในพื้นที่ฯ เพื่อติดต่อเสนอขายสินค้า ทั้งลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายได้ที่บริษัท ซากุระโปรดัคส์(ไทยแลนด์) จำกัด
1,1/1-2 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-432-3240-7 แฟกซ์ 02-432-3248-9 E-mail : hr@sakura.in.th