สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

1. Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ​​วางแผนในการจัดทำบทความลงเว็บไซต์
 • วางแผนโปรโมทสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • จัดทำ Content ลงเว็บไซต์ Facebook ของบริษัทฯ
 • ลงโฆษณาในช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้ดี (Facebook Ads)
 • สร้างฐานลูกค้าในช่องทางออนไลน์
 • ตอบ/รับข้อความลูกค้าออนไลน์
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทางออนไลน์
 • แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปิดการขายลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาในเชิง Digital Marketing ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ขยัน / รับผิดชอบงาน/ ตั้งใจจริง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบสามารถทำงานกับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติ (MINDSET) ด้านดี
 • พร้อมเรียนรู้ พัฒนา และทุ่มเท
 • มีความรู้และความสามารถใช้สื่อโซเชี่ยล ออนไลน์
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • รับและร่วมคิดไอเดียจากทีมการตลาด เพื่อสร้าง Content ทางออนไลน์ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
 • พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้สอดคล้อง และตรงประเด็น


2. พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัท และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม
 • วางแผนและดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้าทาง Offline และ Online
 • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แก้ปัญหาและข้อร้องเรียน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถนำเสนอทาง Online และ Offline
 • การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ มีทักษะเจรจา ต่อรอง การชักจูงและโน้มน้าวผู้อื่น
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายได้ที่บริษัท ซากุระโปรดัคส์(ไทยแลนด์) จำกัด
1,1/1-2 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-432-3240-7 แฟกซ์ 02-432-3248-9 E-mail : hr@sakura.in.th