ติดต่อเรา
 • บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ : 0-2432-3240-7
  โทรสาร : 0-2432-3248-9
  เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.30-17.45 น.
  Shop Online : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.45-17.30 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่

  ฝ่ายขาย

  ฝ่ายจัดซื้อ

  คุณธเนศ เนตรภิญโญ คุณพูลพิศ สุวรรณรัตน์
  ต่อ 221 ต่อ 291
  thanet@sakura.in.th pulpis@sakura.in.th
  ประสานงานฝ่ายขาย คุณจารุวรรณ สิทธิวงศ์
  ต่อ 222 , 223 ต่อ 292
  sales@sakura.in.th purchase2@sakura.in.th

  ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

  ฝ่ายจัดส่ง

  คุณภูวเดช ปัญญาอาจอง คุณณภพ ลบล้ำเลิศ
  ต่อ 261 ต่อ 410
  phuwadej@sakura.in.th naphob@sakura.in.th

  ฝ่ายการเงิน/ผ่ายบัญชี

  ฝ่ายคลังสินค้า

  คุณไก่น้อย เล่าสูงเนิน คุณเพ็ญศรี ทองน่วม
  ต่อ 101 ต่อ 401
  kainoi@sakura.in.th pensri@sakura.in.th
  คุณนิตยา ดอกขุนทด
  ต่อ 102
  nittaya@sakura.in.th

  ฝ่ายการตลาด

  ฝ่ายบุคคล

  คุณเทิดขวัญ สุพิทยาภรณ์พงศ์ คุณเรวดี รอดพ้น
  ต่อ 201 ต่อ 100
  terdkwan_s@sakura.in.th rewadee@sakura.in.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ธุรการฝ่ายบุคคล
  ต่อ 203 , 204 ต่อ 0
  marketing@sakura.in.th hr@sakura.in.th

  Shopping Online

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

  คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา คุณรัตนา แก้วยา
  คุณศิริจรรยา เงินยิ่งสุข ต่อ 0
  ต่อ 205, 208 safety@sakura.in.th
  shopping@sakura.in.th

  Digital Marketing

  คุณธนานนท์ หลีวิทยานนท์
  คุณสุประวีณ์ วานิชกร
  ต่อ 206, 207
  digitalmarketing@sakura.in.th
 • Google Map