Gallery

สถาปนิก'59

Posted on : 27 Jun 2559
เก็บตกบรรยากาศงานสถาปนิก'59 ซึ่งน้องๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สีซากุระ, Maped, Pritt และ I-Paint อย่างเป็นจำนวนมาก...