มารู้จัก TORU กัน

ผลิตภัณฑ์ศิลปะสำหรับเด็กนำเข้าจากประเทศเกาหลี จากประสบการณ์การออกแบบอุปกรณ์ศิลปะสำหรับเด็กมานานกว่า 71 ปี เพื่อให้คุณหนูๆได้สนุกกับการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจด้วยการคัดสรรวัสดุที่ดีและปลอดภัยได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลอย่าง AP , CE , KC และ มอก.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ของกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

European Conformity

เป็นเครื่องหมายที่แสดงการว่าผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป
Approved Product
เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่า ”ปลอดสารพิษ” จากสถาบัน Art and Craft Materials Institute (ACMI) สหรัฐอเมริกา
Korea Certification
เครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัย ต่อสุขภาพของผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากประเทศเกาหลี