ลายมือบอกนิสัย
แต่ละคนก็มีลักษณะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ความต่างนี้ก็ทำให้สะท้อนถึงบุคลิกของคนเขียนได้
ไม่ว่าจะลายมือแบบไหนใช้ปากกา Q-Knock ก็แห้งไวไม่เลอะมือ
จะเขียนด้วยมือซ้ายหรือมือขวาก็ไม่เลอะแน่นอน และตัวด้ามสีน่ารักเกาหลีสุดๆ
Credit : http://ilovekamikaze.com/news/7PDFQHPD