สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

1. พนักงานขายกรุงเทพ / ต่างจังหวัด 2 ตำแหน่ง (ด่วน)
 • เพศชาย / หญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานขาย มีความขยัน มีความซื่อสัตย์


2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย ปิดงบบัญชี
 • มีภาวะผู้นำสูง สามารถวางแผนงานและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้ระบบ SAP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


3. พนักงานดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายภาพ / VDO สินค้า เพื่ออัพเดต ลงเว็บไซต์ และสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4. พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายได้ที่บริษัท ซากุระโปรดัคส์(ไทยแลนด์) จำกัด
1,1/1-2 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-432-3240-7 แฟกซ์ 02-432-3248-9 E-mail : hr@sakura.in.th