ปากกาสำหรับงานอุตสาหกรรม

 • ปากกาไวท์บอร์ดรักษ์โลก SAKURA WBKE-L

  ได้รับการรับรองมาตฐานจาก ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเครื่องหมายตะกร้าเขียวโดยกรมควบคุมมลพิษ
  ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เขียนได้บนกระดานไวท์บอร์ดและกระจก
  กลิ่นไม่ฉุน สีสด เขียนลื่น ลบง่าย ไม่ทิ้งคราบ ตัวด้ามผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

  ขนาดลายเส้น 0.3 มม.
  1 กล่องบรรจุ 10 ด้าม

  ตะกร้าเขียว : เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ

  ราคา : 75 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม