ปากกานอนดราย (อุตสาหกรรม)

  • น้ำหมึกเติมปากกาเคมี นอนดราย R-NONDRY

    สำหรับเติมปากกาเคมีนอนดราย NONDRY ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากปากกาเคมีอื่นๆทั่วไป สามารถเปิดฝาทิ้งไว้ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยที่ไม่ทำให้หมึกแห้ง สามารถใช้งานต่อได้เป็นปกติ โดยยังคงให้น้ำหมึกที่สีสันสดใส และติดแน่นทนนานเหมือนเดิม เขียนลงบนเทปกาวได้ติดทนนาน เหมาะกับงานบรรจุลังสินค้าต่างๆ

    ราคา : 46 บาท/ขวด
รายละเอียดเพิ่มเติม