เครื่องลอกสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ(อุตสาหกรรม)

 • เครื่องลอกสติ๊กเกอร์ สำหรับฉลากขนาดเล็ก LD6050

  - เหมาะสำหรับฉลากหลากหลายชนิด ตั้งแต่บาร์โค้ด จนถึงการบรรจุหีบห่อ
  - รองรับฉลากความกว้างสูงสุด 114 มม.
  - ความเร็วในการเลื่อนฉลาก : 80 มม. / วินาที
  - สำหรับฉลากที่มีความยาว : 13 มม. - 152 มม.
  - สำหรับฉลากที่มีความกว้าง : 6 มม. - 114 มม.
  - เส้นผ่าศูนย์กลางเทปสูงสุด : 305 มม.

  ราคา : 35,845 บาท/เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม