แกลอรี่

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์ : 22 พ.ย. 2560
ในวันที่ 18 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา บ.ซากุระโปรดัคส์ฯได้มีการจัดอบรมหลักสูตร
"ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ"
ให้กับพนักงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด