แกลอรี่

ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์ : 10 พ.ย. 2560
ในวันที่ 4 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา บ.ซากุระโปรดัคส์ฯได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงาน จากร.พ. เจ้าพระยา