กิจกรรมภาพ
โดนใจ กับ มายคัลเลอร์ (My color)


กติกา : ถ่ายรูปคุณพร้อม ปากกามายคัลเลอร์ (My color) คู่ใจของคุณมาโชว์ รับไปเลย ปากกามายคัลเลอร์ (My color) จากทางบริษัทซากุระ 1 ด้าม!! (ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี นะจ๊ะ...)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับปากกามายคัลเลอร์
1. บังอร ภวเรืองจำรูญ
2. รมย์ธีรา เหลืองประสิทธิ
3. อรรถพล บวรธรรมจักร
4. รัตนาภรณ์ เงาคำ
5. นัจริพร ทองมงคล
6. พัฒโญพนธ์ มั่นยุติธรรม
7.ณัฐธยาน์ เตชะวงก์วิสิฐ
8.ธนพล ราโชกาญจน์
9.งามพรรณ อริยฤทธิ์
10. สุธาทิพย์ บรรจง
11. วุฒิชัย ติยวรนันท์
12. ฤทธิเดช จอมโหด
13. จิราภรณ์ ลิปสุคนธ์
14. พิชญุตม์ อัครพงศ์อมร
15. สิริสุชา ประเสริฐพรศักดิ์
16. พชธกร สังฆรังษี


ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่ง ปากกามายคัลเลอร์ (My color) ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ค่ะ